kuremal mahavir prasad banner
kuremal mahavir prasad kulfiwale
kuremal kulfi
photo1686743546
photo_6078144924987013229_w
photo_6078144924987013202_w
previous arrow
next arrow
kuremal kulfi menu

Kuremal Kesar Pista                  90/-

Kuremal Plain Cream                 90/-

Kuremal Fruit Cream                  90/-

Kuremal Rose Cream                 90/-

Kuremal Rabri Gulkand             90/-

Kuremal Pan Kulfi                      90/-

Kuremal Mango                          90/-

Kuremal Chocolate                    90/-

Kuremal Guava                           90/-

Kuremal Strawberry                   90/-

Kuremal Lichi                              90/-

Kuremal Shariffa                        90/-

Kuremal Anjeer                          90/-

Kuremal Chickoo                       90/-

Kuremal Coconut Kulfi             90/-

Kuremal American Dry Fruit   90/-

 

Kuremal Stuffed Mango                  250/-

Kuremal Stuffed Apple                    250/- 

Kuremal Stuffed Orange                 250/-

Kuremal Stuffed Anara                    250/-

Kuremal Stuffed Guava                   250/-

 

Kuremal Anar                  90/-

Kuremal Falsa                 90/-

Kuremal Jamnu               90/-

Kuremal Kiwi                   90/-

Kuremal Panna               90/-

Kuremal Imli                    90/-

Kuremal Nimbu Masala 90/-

Kuremal Kala Khatta      90/-

Kuremal Aloo Bukhara  90/-

Kuremal Sarbat              90/-

Kuremal Aam Papar      90/-

Kuremal Grapes             90/-

Kuremal Mint Mojito     90/-

 

Kuremal Kulfi Google Maps Location